Partynski ceny transferowe

ceny transferowe

TP Advisory to firma specjalizująca się w doradztwie w zakresie cen transferowych. Ceny transferowe to kwoty ustalane pomiędzy spółkami zależnymi, które są częścią tej samej grupy kapitałowej i dokonują transakcji handlowych ze sobą. W przypadku takich transakcji ważne jest, aby ceny ustalane były zgodne z rynkowymi cenami, które obowiązywałyby pomiędzy niezależnymi podmiotami. Firma TP Advisory proponuje usługi doradcze w zakresie cen transferowych, które umożliwiają klientom na uniknięcie kłopotów powiązanych z nieprawidłowym wytyczaniem tych cen. Doradztwo w zakresie cen transferowych stanowi głownie ocenę i optymalizację polityki cenowej, analizę transakcji w celu określenia właściwych cen oraz przygotowanie dokumentacji podatkowej dotyczącej cen transferowych. Dzięki doświadczeniu i profesjonalnej wiedzy, TP Advisory gwarantuje klientom kompetentne doradztwo w zakresie cen transferowych, które jest dostosowane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań każdego klienta. https://www.tpadvisory.pl